Рубрики
անգլ

Exersizes

When i hear this song i always remember our hoiday.

Rap is not similar to reggae.

Do you believe that power of music makes you happy or sad.

A lot of rap music developed is in rythm and blues.

This is great music.Im sure it will go to the charts.

Рубрики
Без рубрики

Կիլիկիա

Լևոն Բ-ի հռչակումը «Հայոց թագավոր»

1.Կիլիկիային սկսել էր սպառնալ նաև Եգիպտոսի Այյուբյան սուլթան Սալահ ադ-Դինը, որի դեպի Արևմուտք առաջխաղացումը կանխվեց 1189 թվականի Երրորդ խաչակրաց արշավանքով։ Խաչակիրները 1190 թվականին ճամբարեցին Կիլիկիայի Սելևկիա քաղաքում։ Լևոնի պատվիրակները, Ներսես Լամբրոնացու գլխավորությամբ, խաչակիրներին խոստացան տրամադրել ձիեր և ռազմապաշար, իսկ Գերմանիայի Հենրիխ VI կայսրը խոստացավ Լևոնին ճանաչել Հայոց թագավոր։

2.Նկարագրել քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր արևելքում Լևոն Երկրորդի գահ բարձրանալու նախօրյակին

 Նոր դաշնակիցներ ունենալու նպատակով Լևոնը խնամական կապեր հաստատեց մերձավոր քրիստոնեական պետությունների արքունիքների հետ։ 1209 թվականին իր եղբոր կրտսեր դստերը՝ Փիլիպպինեին, Լևոնը կնության տվեց Նիկիայի նորահաստատ կայսր Թեոդորոս Լասկարիսին, 1210 թվականին ինքն ամուսնացավ Կիպրոսի թագավոր Ամորի Լուսինյանի դուստր Սիպիլի, իսկ Ռուբեն Ռայմոնդը՝ Լուսինյան արքայատան մի ուրիշ դշխուհու՝ Հելվիսի հետ։ 1214 թվականին իր դուստր Ռիթա-Ստեփանիային Լևոնը ամուսնացրեց Երուսաղեմի ֆրանկական թագավոր Հովհան Բրիենի հետ։ 1218 թվականին Տավրոսում ռազմական դաշինք կնքելով Պտղոմայիդից հայրենիք վերադարձող Հունգարիայի Անդրեաս թագավորի հետ՝ Լևոնը իր դեռատի դստերը պսակեց նրա որդու հետ՝ խոստանալով նրան նշանակել Հայոց թագաժառանգ։

3.Նկարագրել Լևոն Մեծագործի վարած քաղաքականությունը երկրի քաղաքական ռազմական, տնտեսական հզորությունը ամրապնդելու համար

 Լևոնի պատվիրակները, Ներսես Լամբրոնացու գլխավորությամբ, խաչակիրներին խոստացան տրամադրել ձիեր և ռազմապաշար, իսկ Գերմանիայի Հենրիխ VI կայսրը խոստացավ Լևոնին ճանաչել Հայոց թագավոր։

Рубрики
Без рубрики

Рыжая

Ответьте на вопросы

Знаете ли вы, что такое комплекс неполноценности? Какие? Как вы думаете, с чем они сязаны? С каким возрастом?Да комплекс неполноценности отсутсвие самаоценки у детей и подростков из за окружаюших лудей.

Все люди страдают данным комплексом? Проходит ли он со временем?Не не не не все страдают этим есть люди с большой даже чересчур большой самоценкой(как я👌).И он пройдет если человеку будут делать комплименты не будут оскарблять и тд и тп.

Считаете ли вы героиню рассказа красивой?Хмм.. сложный воопрос оценивать человека которово даже не видел а по описаниям нет(врать не буду ради морали)

Согласны ли вы с тем , что “о вкусах не спорят”?Неа о вкусах спорят и не мало поверьте я знаю.

  • Продолжите предложения.

1. Она была рыжая . 2. У неѐ были рыжие волосы,глаза и веснушки . 3. Она мечтала о чорных волосах и чтоб не было веснушек . 4. Она развле-
кала его бегала вокруг него а он молчал . 5. Она рассказывала о летнем юге . 6. Всѐ показалось ей ярким и другим . 7. Она подо-
шла к нему и расцеловала.

  • Вместо точек вставьте в предложения подходящие по смыслу  глаголы.

1. Он сказал эти неприятные слова, а потом ушел . 2. Я потеряла ключи, поэтому
очень тупо себя чувствую .3. В цирке нас пытались рассмешить клоуны. 4. На собрании учитель толкал речь.
5. Если вы не согласны со мной, можете уйти .
6. Я встретила в подъезде своего соседа и пошла почемуто с ним. 7. Артист любит зрителей.

P.S Я сказал все откравенно не буду врать.

Рубрики
Без рубрики

Կաթնասուններ

Կաթնասուններ, ողնաշարավոր կենդանիների դաս, որի գլխավոր առանձնահատկությունը ձագերին կաթով կերակրելն է։ Դասը մտնում է քառոտանիների վերնադասի Synapsidomorpha խմբի մեջ: Ըստ Կենսաբանների գնահատումների՝ հայտնի է ժամանակակից կաթնասունների մինչև 5500 տեսակ, որոնց շարքին է պատկանում Բանական մարդ տեսակը, կաթնասունների ընդհանուր թիվը, ներառյալ անհետացած ձևերը, գերազանցում է 20000-ը։

Կաթնասունները տարածված են գրեթե ամենուրեք։ Առաջացել են բարձր զարգացում ունեցող սինապսիդներից տրիասի ժամանակաշրջանի վերջում։ Կաթնասունների շարքին են դասվում միանցքանիները, պարկավորները և ընկերքավորները, ինչպես նաև մեծ թվով անհետացած խմբեր։ Կաթնասունների դասին պատկանող ժամանակակից տեսակները միավորված են 26-29 կարգերում։ Զարգացման բարձր մակարդակի է հասել նյարդային համակարգը, հատկապես մեծ կիսագնդերի կեղևը։ Բեղմնավորումը ներքին է, ծնում են կենդանի ձագեր (բացառությամբ նախագազանների) և նրանց կերակրում կաթով։ Տաքարյուն են, սիրտը քառախորշ է, մարմինը ծածկված է մազերով, ունեն տարբերակված ատամներ, ականջախեցի, մաշկը հարուստ է գեղձերով։ Ոտքերը գտնվում են փորի տակ, իրանը գետնից բարձր է։

Կաթնասուններ. Կենսաբանություն ...
Рубрики
Без рубрики

Իմ վիրտուալ ճամփորդությունը

Իմ ճամփորդությունը դեպի Գերմանիա:Գերմանիա գնալուց ես առաջին անգամ եի գնում ուրիշ երկիր:Առաջին ինքնաթիռը տարավ մոտ 6 ժամ,երկրորդը 30 րոպե:Այնտեղ մենք գնացինք հյուրանոց:Մեր ընտանիքը մենակ չեր որովհետև տատիկը,պապիկը ու հոպարի ընտանիքը մեր հետ եին:Այնտեղ մենք տարբեր տեղեր եինք գնում օրինակ Fantasy land և գազանանոց:Fantasy land-ում շատ վախենալու կարուսելներ էին:Գազանանոցում գտնվում էին տարբեր կենդանիներ այնտեղ նաև գնտնվում էր ակվարիում:Նաև այնտեղ անհայտ ինձ պատճառով կար նավ,մեծ փայտե ջարդաց նավ:Մենք այտ նավի վրա հաճույքով խաղացինք:Նաև տարօրինակ պատճառով գերմանացի երեխաները շատ հանգիստ նստած էին իրենց տեղում մինչև մենք խաղում էինք,տարօրինակ երեխաներ էին:

Рубрики
Без рубрики

Be Temperate

1. What does «temperate» mean?

a) not doing anything fun

✔b) not going to extremes and not overdoing things

c) not listening to anyone’s advice

d) not doing any physical activity

2. What does «grades» mean?

✔a) the scores you get in your classes

b) the discussions you have with your teachers

c) the time you spend in class

d) all the books you have to read for your classes

3. What does «shocked» mean?

a) very angry

b) very sad

✔c) very surprised

d) very happy


Grammar Questions

1. If you do not stop all this drinking and parting, this ________ not get better.

✔a) will

b) would

c) does

d) did

2. He goes ________ with his friends four or five times a week.

a) in

b) about

✔c) out

d) up

3. They are so proud ________ him.

✔a) of

b) about

c) with

d) for


Comprehension Questions

1. Why can Rick go to university for free?

Couse his a good basketball player and team really needs him.

2. Why do Rick and his friends feel as if they are responding perfectly, but in fact their reflexes are quite slow?

Because they drink tooooo much

Рубрики
Без рубрики

Մեկ տարրի պատմություն

1) քիմիական  տարրի  նշանը Ag
2) կարգաթիվը 47, միջուկի  լիցքը ,

 3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)107.8682(2)

5) Դիրքը պարբերականհամակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 1-ին,ենթախումբը

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝                                                      7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 4s24p64d105s1։ К, L, М թաղանթները լրացված են։

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ մետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ 2, 1

10)իզոտոպներ 107Ag(51, 35 %) և 109Ag(48, 65 %) կայուն իզոտոպներից
11)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:

Արծաթ ՝ քիմիական տարր է, որի նշանն է Ag, տարրերի պարբերական համակարգի 1-ին խմբի քիմիական տարր։ Ազնիվ մետաղ է, պատկանում է անցումային տարրերի շարքին, կարգաթիվը՝ 47, ատոմական զանգվածը՝107,868։ Արծաթը d տարր է, նրա ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքը՝ 4s24p64d105s1։ К, L, М թաղանթները լրացված են։

Արծաթը գեղեցիկ, սպիտակ, փափուկ մետաղ է, խտությունը՝ 10, 50 գ/սմ³, հալման ջերմաստիճան 960, 5 °C, կարծրությունը՝ 25 կգուժ/մմ², ըստ Մոոսի՝ 2, 5։

Երազահան Արծաթ: Երազում Արծաթ ...
Рубрики
Без рубрики

Нам доверена Память

  1. Запишите ответы на следующие вопросы.
  • Какие памятные даты мы празднуем в мае?

Празднование Дня труда первого мая

Празднование Дня Победы- девятого мая

День освобождения Шуши в Карабахской войне и день великой победы в Отечественной войны

  • Назовите великих армянских воинов. Найдите их фотографии, поместите в своем блоге и дайте о них краткую информацию. Вы можете также найти интересные факты об их жизни и подвигах или видеоролики и поместить в своем блоге.
  • Мелконян Монте

Монте < Мелконя́н > — Национальный герой Армении герой Арцаха, активный участник Карабахской войны, один из организаторов и руководителей армянских сил в Нагорном Карабахе.

До этого — член боевой организации АСАЛА, руководитель ASALA-RM (RM — революционное движение), участник гражданской войны в Ливане. Известен под прозвищами «Абу-Синди», «Саро», «Тимоти Шон Мак-Кормак» (Timothy Sean McCormack) и «Командир Аво».

В 1996 году Монте Мелконяну было посмертно присвоено высшее почётное звание «Национальный герой Армении».

За свои заслуги перед Нагарно-Карабахской Республики был удостоен высшего звания «герой Арцаха» с вручением ордена «Золотой орёл» (1999):

Монте Мелконян

2.  Посмотрите видеоролики, посвященные истории Великой отечественной войны Освобождения Шуши.

Освобождение Шуши

День Победы

3. Задание

  • Есть ли у вас в семейном альбоме фотографии людей  с Карабахской войны, или Отечественной войны?
  •   Если есть, то расскажите об их судьбе. Попросите родителей помочь вам в этом вопросе. Спросите их, знают ли они о своих родственниках, побывавших на войне. Может, они рассказывали им что-нибудь о войне.
  •  Соберите материал (в виде видео или фотоальбома) и поместите в своем блоге.
  • В нашей семье есть фотографии прадедушек с Великой отечественной войны но в данных обстоятельствах их невозможно раздобыть.

Рубрики
Без рубрики

Առաջադրանքներ

166.Պատասխան AC

167.Պատասխանները AB,AC

168.

170.Ուղանկյուն եռանկյուն

171.հավասրուն եռանկյուն

172. 70+40=110

180-110=70

Рубрики
Без рубрики

Տրանսպորտ եվ կապ

Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Տրանսպորտը և կապը միասին հաղորդակցության միջոցներ են: Եթե տրանսպորտի
պարագայում հաղորդակցությունն իրականացվում է տրանսպորտի միջոցներով (ավտոմոբիլ,
նավ, գնացք և այլն), ապա կապն ապահովում են կապի միջոցները (հեռախոս, ռադիո,
հեռուստացույց, համակարգիչ և այլն): Տրանսպորտի և կապի միջոցները հումքը, արտադրանքը
և տեղեկատվությունը տեղափոխում են հաղորդակցության ուղիներով (ճանապարհներ,
էլեկտրահաղորդման գծեր, համացանց և այլն):

Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

բեռնաշրջանառությունը (բեռների կշիռը բազմապատկած փոխադրման միջին հեռավորությունով) (տոննա/կմ)

ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞

ուղևորաշրջանառությունը (ուղևորների թիվը բազմապատկած փոխադրման հեռավորությունով (ուղևոր/կմ)։
Առանձնացնում են տրանսպորտի երեք տեսակ՝ ցամաքային, ջրային և օդային։